Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της νήσου Δρυμούσα ή Εγγλεζονήσι ή Κιοστέν α ντασί της Σμύρνης, του νομού Αϊδινίου Μικράς Ασίας.

Folklore Manuscript uoadl:42118 338 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1345
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της νήσου Δρυμούσα ή Εγγλεζονήσι ή Κιοστέν α ντασί της Σμύρνης, του νομού Αϊδινίου Μικράς Ασίας.
Creator:
Μαρία Σκαμάγκα του Ιωάννου
Year submitted:
1971
Data collection period:
Πάσχα 1971
Geographical region:
Μικρά Ασία
Town / Village:
Δρυμούσα ή Εγγλεζονήσι ή Κιοστέν α ντασί Σμύρνης Μικράς Ασίας
Sources:
καταγραφή μαρτυριών
The digital material of the item is not available.