Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ των προσφύγων των προερχομένων από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας.

Folklore Manuscript uoadl:42122 321 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1346
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ των προσφύγων των προερχομένων από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας.
Creator:
Αικατερίνη Μαλδαβίνα του Παναγιώτου
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Μικρά Ασία
Town / Village:
Βουρλά Μικράς Ασίας
Sources:
καταγραφή μαρτυριών
Information credibility:
Αντιγραφή εκ του βιβλίου του Ν. Μηλιώρη, Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, Αθήναι 1965.
The digital material of the item is not available.