Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καλύβια, του νομού Αττικής.

Folklore Manuscript uoadl:42125 330 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1348
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καλύβια, του νομού Αττικής.
Creator:
Γαρυφαλιά Αδάμη του Αθανασίου
Year submitted:
1971
Data collection period:
Ιανουάριος - Απρίλιος 1971
Geographical region:
Αττική
Town / Village:
Καλύβια Αττικής
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.