Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παναγία, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:42129 332 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1349
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παναγία, της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Ελένη Παπαχρήστου του Ιωάννου
Year submitted:
1971
Data collection period:
5 - 18 Ιανουαρίου 1970
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Παναγία Θηβών Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.