Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ασκραία (Παναγία), της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:42130 338 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1349 Α
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ασκραία (Παναγία), της επαρχίας Θηβών, του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Ελένη Παπαχρήστου του Ιωάννου
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Ασκραία (Παναγία) Θηβών Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Notes:
Συνέχεια του χφ. 1349
The digital material of the item is not available.