Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Αραχόβης, του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:42131 321 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1350
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Αραχόβης, του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Καλή Λούσκου
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Αράχοβα Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.