Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:42140 362 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 1919
Time Coverage:
19191223
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Σπυρίδων Λάμπρος, χήρα
Ερρίκος Σκάσσης
Πρακτικά, αντίγραφο
Πανεπιστημιακό Νομοσχέδιο

1


2