Πρακτικά Συγκλήτου 1948-1949, τόμος 60

Volume of Archival Material uoadl:4290 1400 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1948-1949, τόμος 60
Time Coverage:
1948-1949
Notes:
Πρυτανεία Γεωργίου Οικονόμου

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη: 18 Σεπτεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4291
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Δευτέρα: 21 Σεπτεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4307
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Τετάρτη: 5 Οκτωβρίου 1948

Proceedings uoadl:4309
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Έκτη: 19 Οκτωβρίου 1948

Proceedings uoadl:4314
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Εβδόμη: 20 Οκτωβρίου 1948

Proceedings uoadl:4315
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Ογδόη: 2 Νοεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4316
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Ενάτη: 16 Νοεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4317
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Δεκάτη (έκτακτος): 18 Νοεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4319
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 30 Νοεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4321
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 14 Δεκεμβρίου 1948

Proceedings uoadl:4322
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 11 Ιανουαρίου 1949

Proceedings uoadl:4324
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση Δεκάτη Ογδόη: 1 Φεβρουαρίου 1949

Proceedings uoadl:4333
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση Δεκάτη Ενάτη: 15 Φεβρουαρίου 1949

Proceedings uoadl:4334
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση Εικοστή: 22 Φεβρουαρίου 1949

Proceedings uoadl:4335
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη: 1 Μαρτίου 1949

Proceedings uoadl:4337
Unit:
Historical Archive