Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μύθοι, της επαρχίας Ιεράπετρας, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:51333 167 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1430
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μύθοι, της επαρχίας Ιεράπετρας, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Γεώργιος Δαμιανάκης του Στεφάνου
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Λασίθι
Town / Village:
Μύθοι Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40