Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Βιάννου, της επαρχίας Βιάννου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:54481 284 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1573
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Βιάννου, της επαρχίας Βιάννου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Ευαγγελία Μανδαλάκη του Εμμανουήλ
Year submitted:
1972
Data collection period:
1972
Geographical region:
Ηράκλειο
Town / Village:
Άνω Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
The digital material of the item is not available.