Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:54694 2545 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Time Coverage:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Notes:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση ΧΙ: 15 Μαρτίου 1950

Proceedings uoadl:54722
Unit:
Historical Archive

22. Συνεδρίαση ΧΙΙ: 19 Απριλίου 1950

Proceedings uoadl:54723
Unit:
Historical Archive

23. Συνεδρίαση ΧΙΙΙ: 10 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54724
Unit:
Historical Archive

24. Συνεδρίαση ΧIV: 17 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54725
Unit:
Historical Archive

25. Συνεδρίαση ΧV: 20 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54726
Unit:
Historical Archive

26. Συνεδρίαση ΧVΙ: 31 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54727
Unit:
Historical Archive

27. Συνεδρίαση ΧVΙΙ: 14 Ιουνίου 1950

Proceedings uoadl:54728
Unit:
Historical Archive

28. Συνεδρίαση ΧVΙΙΙ (έκτακτος): 4 Αυγούστου 1950

Proceedings uoadl:54729
Unit:
Historical Archive

29. Συνεδρίαση I (έκτακτος): 4 Σεπτεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54730
Unit:
Historical Archive

30. Συνεδρίαση IΙ (έκτακτος): 21 Σεπτεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54731
Unit:
Historical Archive

31. Συνεδρίαση IΙΙ: 4 Οκτωβρίου 1950

Proceedings uoadl:54732
Unit:
Historical Archive

32. Συνεδρίαση IV: 1 Νοεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54733
Unit:
Historical Archive

33. Συνεδρίαση V: 29 Νοεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54734
Unit:
Historical Archive

34. Συνεδρίαση VΙ: 20 Δεκεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:54735
Unit:
Historical Archive

35. Συνεδρίαση VΙΙ: 10 Ιανουαρίου 1951

Proceedings uoadl:54736
Unit:
Historical Archive

36. Συνεδρίαση VΙΙΙ: 13 Φεβρουαρίου 1951

Proceedings uoadl:54737
Unit:
Historical Archive

37. Συνεδρίαση IΧ: 21 Φεβρουαρίου 1951

Proceedings uoadl:54738
Unit:
Historical Archive

38. Συνεδρίαση Χ: 21 Μαρτίου 1951

Proceedings uoadl:54739
Unit:
Historical Archive

39. Συνεδρίαση ΧΙ: 28 Μαρτίου 1951

Proceedings uoadl:54740
Unit:
Historical Archive

40. Συνεδρίαση ΧΙΙ: 20 Απριλίου 1951

Proceedings uoadl:54741
Unit:
Historical Archive