Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Volume of Archival Material uoadl:54694 2544 Read counter

Title:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15
Time Coverage:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)
Notes:
Υπάρχουν λάθη στην αρίθμηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν συνεδριάσεις (π.χ. δεν υπάρχουν οι σ. 137-138, 163-164 κ.λ.π.)

Φίλτρο