Συνεδρίαση Χ: 21 Μαρτίου 1951

Proceedings uoadl:54739 190 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Χ: 21 Μαρτίου 1951
Time Coverage:
19510321
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Δικαστικά – Νομικά
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Διοικητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Δαπάνες, έγκριση
Συμβούλιο της Επικρατείας, Δ. Βεζανής, προσφυγή
Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, υπόμνημα
Πολιτική Οικονομία, εκλογή καθηγητή
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καταβολή 3%
Πάντειος, πτυχιούχοι, εγγραφή
Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου, προκηρύξεις
Υφηγητές, συμμετοχή σε εξετάσεις
Αμερικάνοι, οργάνωση μαθημάτων
The digital material of the item is not available.