Ακαδημαϊκό έτος 1840-1841

Folder uoadl:59308 4058 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1840-1841
Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 397, 403, 580Β, 408, 309, 186, 216, 143, 228, 3, 661, 673

Φίλτρο

 

18. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59331
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

19. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59332
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

20. Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59333
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

21. Διάφορα

Subfolder uoadl:59334
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Κτήματα

Subfolder uoadl:122413
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

23. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142166
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων