Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59323 1000 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
216.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Χριστόδουλος Ρουσσινός, δημοδιδάσκαλος, κληροδότημα,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Ιωαννίδης, εισαγγελέας πρωτοδικών Ναυπλίου, διαθήκη Ρουσσινού
Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, δήμαρχος Τρικάλων Ξυλοκάστρου, Κορινθίας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15