Ακαδημαϊκό έτος 1842-1843

Folder uoadl:59394 4716 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1842-1843
Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 397, 403, 580Β, 408, 305, 309, 186, 216, 143, 5, 661, 673

Φίλτρο

 

21. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59444
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

22. Διάφορα

Subfolder uoadl:59446
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

23. Κτήματα

Subfolder uoadl:122431
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

24. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142277
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων