Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855

Folder uoadl:59512 2075 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855
Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 408, 305, 354, 186, 225, 216, 143, 355, 358, 18, 661, 674

Φίλτρο

 

21. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59534
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

22. Σχολές

Subfolder uoadl:59535
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)


23. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59536
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

24. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59537
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

25. Δικαστικά

Subfolder uoadl:59539
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

26. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59541
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

27. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59543
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)


28. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:59544
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου