Ακαδημαϊκό έτος 1863-1864

Folder uoadl:59898 1912 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1863-1864
Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 398, 405, 403, 580Β, 408, 303, 357, 305, 311, 358, 354, 187, 225, 217, 144, 359, 28, 662, 675

Φίλτρο

 

21. Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:60228
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

22. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:60229
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

23. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60230
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

24. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:60231
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

25. Σχολές

Subfolder uoadl:60232
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

26. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:60233
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

27. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 28.3)

Subfolder uoadl:60234
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

28. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:60235
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)   

29. Δικαστικά

Subfolder uoadl:60236
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

30. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60237
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

31. Αγορές – Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:60238
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

32. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:60239
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

33. Διάφορα

Subfolder uoadl:60240
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

34. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:60241
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

35. Κτήματα

Subfolder uoadl:122457
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

36. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142310
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

37. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 28.5)

Subfolder uoadl:1510183
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)