Ευρετήρια

Subfolder uoadl:59935 621 Read counter

Title:
Ευρετήρια
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων
πρωτοκόλλου 

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
22.3
Extent:
41 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Ευρετήρια
Other subject categories:
Βιβλία
Εγγραφές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41