Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59957 473 Read counter

Title:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
26.1
Extent:
128 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Εξεταστική Επιτροπή
Other subject categories:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, πρόσκληση,
Στέφανος Κουμανούδης, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ιωάννης Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Δημήτριος Μαυροφρύδης, καθηγητές, εξετάσεις, αλλοδαποί, ονόματα, εγγραφή, μητρώο, φοιτητές,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, κανονισμός, εξαίρεση, υποψήφιοι, καταγωγή,
Γ. Αντωνιάδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο,
Ιωάννης Χαλικιάς, αλλοδαπός, βεβαίωση, μαθήματα, αποτυχία, εξετάσεις, αίτημα, εγγραφή, υποβολή, εξετάσεις, επαναληπτικές,
Γεώργιος Κ. Τυπάλδος, βεβαίωση, μαθήματα,
Κ. Κωνσταντινίδης, αλλοδαπός, αίτημα, έγκριση, εγγραφή, πανεπιστήμιο,
Αριστομένης Σταυρίδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Μιχαήλ Σ. Χατζημιχαλάκης, αλλοδαποί, επιστολή, αίτημα, εγγραφή, βεβαιώσεις, μαθήματα, γυμνάσιο, διαβατήρια,
Αναστάσιος Κοντός, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, βεβαίωση, γυμνάσιο,
Σταμάτιος Ν. Κωνσταντινίδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο,
Στέφανος Σταυρινάκης, κηδεμόνας, πρόταση, εγγραφή,
Φραγγίσκος Διονύσιος Στρούζας, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, Τ. Τερτζέτης, κηδεμόνας, άδεια,
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, Τ. Τερτζέτης, κηδεμόνας, άδεια,
Τιμολέων Ρουμπίνης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, Νικόλαος Δραγούμης, κηδεμόνας, άδεια,
Ευάγγελος Γ. Μαγδαληνός, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο,
Ιωακείμ Αλεξάνδρου, ιεροδιάκονος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, διαβατήριο,
ενδεικτικό, γυμνάσιο,
βεβαίωση, άπορος, Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Παναγιώτης Α. Καζώτης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, κηδεμόνας, άδεια,
Κωνσταντίνος Ε. Έξαρχος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, κηδεμόνας, άδεια,
Κωνσταντίνος Ζ. Θεοχαρίδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, ενδεικτικό, γυμνάσιο,
διαβατήριο,
Γεώργιος Λογιάδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο,
Ευστάθιος Ι. Παπαναστασίου, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, ασθένεια, διαβατήριο,
Μ. Ευστρατιάδης, γυμνασιάρχης Βόλου, αποδεικτικό,
Δημήτριος Κ. Παπαθεοδώρου, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο,
Λεωνίδας Χατζηδημητρίου, αλλοδαπός, αποτυχία, εξετάσεις, αίτημα, εγγραφή, υποβολή, εξετάσεις, επαναληπτικές, αποδεικτικό, γυμνάσιο, προξενείο,
Κ. Λιβέριος, επίτροπος, συναίνεση,
Ιπποκράτης Δ. Ταυλάριος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, αποδεικτικό, εθνικότητα, Προξενείο,
Νεοκλής Μ. Καλαβρός, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, αποδεικτικό, εθνικότητα, Μιχαήλ Γ. Ζηρούνης, δήμαρχος, Ιωάννης Αδαμαντίδης, πρόξενος,
Δημοσθένης, Πονηρόπουλος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, απόρριψη,
Επαμεινώνδας Δημητριάδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, αποδεικτικό, γυμνάσιο,
Πολυμέρης Θ. Ζαρίμπας, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, αποδεικτικό, εθνικότητα, Πρόξενος, Λαμία, ενδεικτικό, γυμνάσιο,
Σωκράτης Α. Παρασυράκης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, κηδεμόνας, άδεια,
Αθανάσιος Χριστοδουλίδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, αποδεικτικό, εθνικότητα, Ιωάννης Αδαμαντίδης, πρόξενος,
Κλεόβουλος Ξύδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, ενδεικτικό, γυμνάσιο, διαβατήριο,
Ιωάννης Αλεξανδρίδης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πανεπιστήμιο, απόρριψη,
αλλοδαποί, εξετάσεις, γραπτά.
The digital material of the item is not available.