Ακαδημαϊκό έτος 1870-1871

Folder uoadl:60010 2735 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1870-1871
Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 135, 198, 120, 229, 220, 399, 405, 403, 580Β, 409, 303, 357, 306, 313, 359, 358, 354, 356, 187, 226, 218, 145, 37, 38, 663

Φίλτρο

 

21. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:60034
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

22. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60035
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

23. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:60036
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

24. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:60037
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

25. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:60038
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

26. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60039
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

27. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:60040
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

28. Σχολές

Subfolder uoadl:60041
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

29. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4α)

Subfolder uoadl:60043
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

30. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60044
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

31. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:60045
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

32. Διάφορα

Subfolder uoadl:60047
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

33. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:60048
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

34. Κτήματα

Subfolder uoadl:122586
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

35. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4β)

Subfolder uoadl:1647279
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

36. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 38.1)

Subfolder uoadl:1647281
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)