Ακαδημαϊκό έτος 1871-1872

Folder uoadl:60049 1846 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1871-1872
Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 135, 198, 120, 229, 220, 399, 405, 403, 580Β, 409, 303, 306, 313, 359, 187, 226, 218, 38, 39, 663, 664

Φίλτρο

 

27. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60077
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

28. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:60078
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

29. Διάφορα

Subfolder uoadl:60079
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

30. Κτήματα

Subfolder uoadl:122587
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου    

31. Εκπαίδευση [Πιστοποιήσεις, (υποφάκελος 39.2)]

Subfolder uoadl:1667273
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

32. Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελος 313.5)

Subfolder uoadl:1824452
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

33. Κτήματα (Υποφάκελος 664.2)

Subfolder uoadl:1833385
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

34. Ανατομείο

Subfolder uoadl:60060
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του