Ακαδημαϊκό έτος 1875-1876

Folder uoadl:61650 2282 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1875-1876
Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
Φάκελοι: 191, 175, 135, 121, 230, 220, 399, 405, 404, 580Β, 409, 303, 358, 357, 306, 315, 359, 362, 361, 356, 187, 227, 218, 145, 46, 47, 664

Φίλτρο

 

21. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:61757
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

22. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:61765
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

23. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:61768
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

24. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:61774
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

25. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:61780
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

26. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:61788
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

27. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:61794
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

28. Σχολές

Subfolder uoadl:61797
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

29. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 47.1)

Subfolder uoadl:61799
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

30. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:61806
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

31. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:61808
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

32. Διάφορα

Subfolder uoadl:61811
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

33. Ευρετήρια

Subfolder uoadl:61812
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

34. Κτήματα

Subfolder uoadl:122603
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

35. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 47.2)

Subfolder uoadl:1683442
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

36. Δικαστικά

Subfolder uoadl:1684430
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

37. Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελος 315.4)

Subfolder uoadl:1896989
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της