Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:61741 512 Read counter

Title:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
361.2
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Τελωνείο Πειραιώς, Πολιτικό Νοσοκομείο, Δημοτικό Νοσοκομείο, υφάσματα, παραλαβή, σκεύη, υλικά, φάρμακα, Τεργέστη, Βενετία, Τελωνείο Αθηνών, Άγγελος Ευθυμίου, έμπορος, κλινοσκεπάσματα, δαπάνες, πληρωμή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14