Διάφορα

Subfolder uoadl:61853 321 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1866-1867
Usher Number:
31.5
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Αθανάσιος Μακεδόνας, Κωνσταντινούπολη, πρόταση, ανακάλυψη, απόδειξη, μετάβαση, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης

1


2


3


4


5


6