Ακαδημαϊκό έτος 1878-1879

Folder uoadl:61928 2498 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1878-1879
Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
Φάκελοι: 175, 135, 198, 121, 230, 221, 399, 406, 404, 409, 303, 306, 316, 359, 358, 362, 361, 356, 187, 227, 218, 146, 579Β, 51, 52, 53, 665

Φίλτρο

 

21. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:62068
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

22. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:62070
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

23. Ανατομείο

Subfolder uoadl:62071
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

24. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:62077
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

25. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:62078
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

26. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:62080
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

27. Σχολές

Subfolder uoadl:62082
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

28. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:62087
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

29. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:62088
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

30. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.1)

Subfolder uoadl:62094
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

31. Δικαστικά

Subfolder uoadl:62097
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

32. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:62102
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

33. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:62103
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

34. Διάφορα

Subfolder uoadl:62106
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

35. Κτήματα

Subfolder uoadl:123803
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

36. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.2)

Subfolder uoadl:1695517
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

37. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.3)

Subfolder uoadl:1695995
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

38. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 53.1)

Subfolder uoadl:1696456
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

39. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 53.2)

Subfolder uoadl:1697303
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

40. Τοξικολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:2016390
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την λειτουργία του και έξοδα διδασκαλία και εξοπλισμού