Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:62068 300 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
218.2
Extent:
26 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1880.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, διαθήκη, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Ελληνικό Προξενείο, Βόλος, Δημήτριος Γυαλόπουλος, έμπορος, κληροδότημα, Πανεπιστήμιο, οφειλή, Φίλιππος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Αναστάσιος Γεωργιάδης, εξοφλητήριο, Νικόλαος Πατάκης, Παναγιώτης Πατάκης, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, διαθήκη, αντίγραφο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26