Σχολές

Subfolder uoadl:62082 237 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
52.4
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Σχολές, Γραφείο, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παύλος Ιωάννου, κοσμήτώρ, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, διαίρεση, καθηγητές, κατάλογος, Σελήνη, πίνακες, βιβλίο, Ιούλιος Σμίτ (Ιούλιος Σμιθ), διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, Φίλιππος Ιωάννου, Δημήτριος Κοκκίδης, καθηγητές, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, ιερέας, αίτημα, γνωμοδότηση, Ιατρική Σχολή, Ιωάννης Πύρλας, διορισμός, ζήτημα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17