Ακαδημαϊκό έτος 1897-1898

Folder uoadl:66562 2117 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1897-1898
Time Coverage:
1897-1898
Usher Number:
Φάκελοι: 178, 136, 198, 122, 231, 223, 255, 402, 407, 404, 579Β, 411, 304, 357, 308, 321, 360, 358, 354, 362, 361, 356, 188, 227, 218, 242, 238, 254, 268, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 547, 558, 669, 679, 680, 681

Φίλτρο

 

1. Κτήματα

Subfolder uoadl:122406
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

2. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Subfolder uoadl:142457
Unit:
Historical Archive

3. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 108.2)

Subfolder uoadl:1337632
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

4. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 109.3)

Subfolder uoadl:1337635
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

5. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 110.1)

Subfolder uoadl:1337636
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

6. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 110.2)

Subfolder uoadl:1337637
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

7. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 110.3)

Subfolder uoadl:1337639
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

8. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 112.1)

Subfolder uoadl:1337642
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

9. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 112.2)

Subfolder uoadl:1337646
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

10. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 112.3)

Subfolder uoadl:1337647
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

11. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 113.1)

Subfolder uoadl:1337649
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

12. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 113.2)

Subfolder uoadl:1337650
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

13. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 113.3)

Subfolder uoadl:1337651
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

14. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 114.1)

Subfolder uoadl:1337653
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

15. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 114.2)

Subfolder uoadl:1337654
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

16. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 114.3)

Subfolder uoadl:1337657
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

17. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 114.4)

Subfolder uoadl:1337660
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

18. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 115.1)

Subfolder uoadl:1337661
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

19. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 115.2)

Subfolder uoadl:1337663
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

20. Εκπαίδευση, (υποφάκελος 115.3)

Subfolder uoadl:1337664
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)