Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1930-1931

Archival Edition uoadl:73991 339 Read counter

Original Title:
Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1930-1931
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1930-1931
Year of publication:
1930
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Κεντρική Υπηρεσία
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Εργαστήρια
Museums
Κλινικές - Νοσοκομεία
Αστυκλινική
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Φοιτητικά Αναγνωστήρια
Γυμναστήριο
Οδοντιατρικό Σχολείο
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Διευθύνσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου
Διευθύνσεις Λοιπού Προσωπικού
Διευθύνσεις Υφηγητών Πανεπιστημίου
Number of pages:
91
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30 και 1931-32

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46