Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3

Volume of Archival Material uoadl:802 3064 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3
Time Coverage:
1850-1851 (συνέχεια)
Notes:
Ο τρίτος τόμος περιέχει 12 συνεδριάσεις (13/02/1851-30/08/1851). Οι υπόλοιπες συνεδριάσεις είναι αντίγραφα των αντίστοιχων συνεδριάσεων των δύο πρώτων τόμων των Πρακτικών Συγκλήτου (1837-1850) όπου και μπορείτε να τις βρείτε ψηφιοποιημένες.