Search Search items

Search criteria


1. Postgraduate Diploma Theses

Collection uoadl:postgraduate_theses
Description:

The collection comprises the theses carried out by NKUA's postgraduate students in the proccess of acquiring their postgraduate diploma degree.

2. Graduate (Bachelor) Theses

Collection uoadl:graduate_theses
Description:

The collection comprises the theses carried out by NKUA's undergraduate students in the proccess of acquiring their bachelor's degree.

3. Doctoral Dissertations

Collection uoadl:phd_theses
Description:

The collection comprises the dissertations  carried out by NKUA's doctoral students in the proccess of acquiring their doctorate degree.

4. Folklore dresses

Collection uoadl:col_folkdresses
Time Coverage:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)

5. Senate Elections

Series uoadl:col_arxairesies1
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Senate members elections process.

6. Byzantine Manuscripts

Collection uoadl:col_byzantinemanuscripts

7. Ceremonies

Series uoadl:col_ceremonyphotos
Unit:
Historical Archive
Scope content:
The specific archival material includes photographs from National and Kapodistrian University of Athens ceremonies and major events, nominations of honorary Doctors, inaugurations of University buildings, classrooms and laboratories, Rectors’ speeches, speeches by Rector’s Council members and professors, National holidays’ ceremonies, concerts, etc.

8. Constantinople hellenic communities Archive

Collection uoadl:col_constantinople
Description:
Το «Πρόγραμμα Εντοπισμού, Καταγραφής, Φωτογράφησης και Ψηφιοποίησης Αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης» ξεκίνησε το 1995. Οι ερευνητές του Προγράμματος επισκέφθηκαν 38 από τις 42 ρωμαίικες κοινότητες της Πόλης, έχουν καταγράψει όλα τα σωζόμενα ενοριακά και κοινοτικά αρχεία, έχουν φωτογραφίσει περισσότερες από 1.000.000 σελίδες τεκμηρίων. Το Πρόγραμμα Εντοπισμού, Καταγραφής, Φωτογράφησης και Ψηφιοποίησης Αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης υλοποιήθηκε με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, καθώς και των προέδρων των ενοριών και των κοινωφελών ιδρυμάτων στην Πόλη. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από τη Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και από την τεχνική εταιρεία Έδραση. Με χρηματοδότηση από το έργο "Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.3), έγινε δυνατή η επεξεργασία και ανάρτηση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών “ΠΕΡΓΑΜΟΣ” ενός υλικού που σχετίζεται, κυρίως, με τα σχολεία. Για το έργο αυτό εργάστηκαν οι Κώστας Γαβρόγλου, Μανώλης Πατηνιώτης, Βαρβάρα Σπυροπούλου, Έφη Κάννερ, και Ειρήνη Γκουνταρούλη.

10. Μητρώα ενοριτών και μαθητών

Collection uoadl:col_constregistry

11. Archive with Register Documents

Series uoadl:col_eggrafa1
Unit:
Historical Archive
Scope content:
This collection includes documents that were produced by all the different administration services of the University and, in addition, incoming and outgoing Rector Secretariat documents with a register number.

12. Proceedings of the Meetings of the Senate Committees.

Series uoadl:col_epitropes1
Unit:
Historical Archive
Scope content:
The Proceedings of the Meetings of the Senate Comittees cover a variety of educational matters of the University of Athens.

13. Archives of the Faculty of Philosophy

Archive uoadl:col_filosofiki
Unit:
Historical Archive
Description / Extent:
Proceedings of the meetings of the Faculty Of Philosophy

14. Folklore Notebooks

Collection uoadl:col_folkbooks
Time Coverage:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Description:
Η συλλογή των χειρογράφων αποτελεί πολύτιμη πηγή καταγραφής, μελέτης, έρευνας και διάσωσης του λαϊκού πολιτισμού. Το περιεχόμενο της ύλης καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επί μέρους μορφών του λαϊκού βίου, δηλ. υλικό, κοινωνικό, πνευματικό. Περιέχει τα κατά τόπους επιχωριάζοντα πολιτισμικά μορφώματα, ήθη-έθιμα, πίστεις, προλήψεις, ιδιάζοντα τοπικά βιώματα και εμπειρίες. Η καταγραφή ή η περιγραφή του υλικού γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερειακή και τεκμηριώνεται από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Στα χειρόγραφα είναι ενσωματωμένα διάφορα έγγραφα (όπως πωλητήρια, προικοσύμφωνα κ.ά.), που περιέχουν ενδιαφέροντα συμπληρωματικά λαογραφικά στοιχεία. Παρατίθενται επίσης δείγματα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής και άλλης λαϊκής χειροτεχνίας, είδη φυτών, βοτάνων με θεραπευτική χρήση και μαγική σημασία. Το υλικό αυτό συνοδεύουν χάρτες πολιτικοί, γεωφυσικοί, τοπωνυμικοί, που διευκολύνουν την παρουσίαση διαφόρων στοιχείων και φαινομένων. Οι συλλογές αυτές έχουν καταρτιστεί από φοιτητές, κατόπιν φροντιστηριακών μαθημάτων για ευμέθοδη συγκέντρωση πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Όλες οι συλλογές βασίζονται στις ίδιες έντυπες οδηγίες του Γ. Κ. Σπυριδάκη (Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης, Εν Αθήναις 1962). Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.

15. Folklore items

Collection uoadl:col_folkitems
Time Coverage:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Description:
Η συλλογή περιλαμβάνει διάφορα λαογραφικά αντικείμενα χρηστικά ή μη της καθημερινής ζωής. Τα αντικείμενα αυτά είναι ποικίλου υλικού (μέταλλο, ξύλο, ύφασμα, πηλός, καλάμι, γυαλί, κ.ά.) και στην πλειοψηφία τους χρονολογούνται από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα. Η συγκέντρωση του υλικού αυτού ξεκίνησε από το 1966 με πρωτοβουλία και καθοδήγηση του τότε Καθηγητή της Έδρας της Λαογραφίας Γ. Κ. Σπυριδάκη. Ο τρόπος πρόσκτησής τους ήταν με αγορές και δωρεές. Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται.

16. Folklore Jewels

Collection uoadl:col_folkjewels
Time Coverage:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Description:
Μέταλλο, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι

17. Archives of the Faculty of Physics and Mathematics

Archive uoadl:col_fysikomathimatiki
Unit:
Historical Archive
Description / Extent:
Proceedings of the meetings of the Faculty of Physics and Mathematics.

18.

Archive uoadl:col_gramps_praktika

19. Archives of the Senate Secretariat

Archive uoadl:col_gramsigklitou
Unit:
Historical Archive
Description / Extent:
Records of the minutes of the Senate meetings, records of the Senate committees conventions, Board Elections books and Register documents archive.

20. Historical Archive

Collection uoadl:col_histarch
Time Coverage:
1837-1980
Description:
The multifarious archival collection of the Historical Archive of the University of Athens consists of more than 2.000.000 pages and covers almost all Greek academic history: from 1837, when the first university of the country, University of Athens, is being founded, to 1980. The digitization of the collection of the Historical Archive started in 1999. The effort has been empowered by the project "Digital Collection of the Historical Archive of University of Athens" of the Operational Programme Information Society, Measure 1.3, Call number 65. In the context of this project, documents of various kinds and thematology have been digitized. Priority has been given to the digitization of documents, books, manuscripts and photographical archive, while a detailed description, organization and documentation of the material has also been made. Not only the antiquity of the material but its continuation in time as well, render it an extremely valuable source for the study of modern Greek history: researchers will find adequate documents about the history of the largest and oldest university in Greece, and also about the social, economic, scientific, academic and cultural history of modern Greece.
The digital collection of the Historical Archive is part of the Pergamos Digital Library since December 2006.