Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
4571
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
4475
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
4254
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
873
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
868
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
622
Τομέας Παθολογίας
471
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
465
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
433
Τομέας Χειρουργικής
397
Ιστορικό Αρχείο
289
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
287
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
282
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
263
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
249
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
211
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
200
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
198
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
197
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
171
Πληροφορική
162
Τομέας Βασικών Επιστημών
161
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
161
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
150
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
142
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
139
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
137
Τμήμα Νομικής
137
Τμήμα Φυσικής
130
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
126
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
123
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
122
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
121
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
120
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
119
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Κατεύθυνση Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των μεταγγίσεων
115
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική
111
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας
107
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
106
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
104
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
100
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
98
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
96
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
92
Κατεύθυνση Endovascular Techniques
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
92
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
92
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
88
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
84
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
83
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
82
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
82
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
78
Τμήμα Χημείας
77
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
73
Τμήμα Βιολογίας
70
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
70
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
69
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
67
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
67
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
64
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
56
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
55
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
52
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
50
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
49
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία
48
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
45
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
43
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
43
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
40
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
38
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
38
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
38
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
37
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
35
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
35
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
35
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
33
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
31
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
26
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
26
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στις κατευθύνσεις:α) Ομογενής Κατάλυση, β)Ετερογενής Κατάλυση, γ)Εφαρμοσμένη Κατάλυση
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Τομέας Βοτανικής
20
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
20
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
20
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
19
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική - Αναγεννητική
19
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
19
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
19
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
19
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
17
Τμήμα Φιλολογίας
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
16
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
16
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
15
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
15
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
15
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
15
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
15
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
15
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
15
ΠΜΣ Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων
14
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
14
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
13
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
13
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
13
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
13
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
13
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
13
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
13
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
12
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
12
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα
12
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
12
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
12
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
12
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
12
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Τμήμα Μαθηματικών
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
11
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
11
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
10
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
10
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
10
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
9
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
9
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
9
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
9
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
9
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
8
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
8
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
8
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
8
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
8
Κατεύθυνση Λαογραφία
8
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
8
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
8
Τμήμα Ιατρικής
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Τμήμα Φαρμακευτικής
7
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
7
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
7
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
7
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
6
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
6
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
6
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
5
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
5
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
5
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
5
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
5
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
5
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
5
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός - Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και το Ελληνικό στοιχείο
5
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
5
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
5
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
5