Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25155
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
10796
Σχολή Φιλοσοφική
10785
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
5125
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
928
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
926
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
796
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
599
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
552
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
542
Τομέας Παθολογίας
504
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
497
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τομέας Χειρουργικής
426
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
315
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
282
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
275
Πληροφορική
259
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
224
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
207
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
206
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
179
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
176
Τομέας Βασικών Επιστημών
173
Τμήμα Νομικής
172
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
169
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
161
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
161
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
159
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
154
Τμήμα Φυσικής
151
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
148
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
139
Τμήμα Βιολογίας
138
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
126
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
126
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
124
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
123
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
Κατεύθυνση Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των μεταγγίσεων
119
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας
118
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
112
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
111
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική
111
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
104
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
103
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
103
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
101
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
101
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
98
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
92
Τμήμα Χημείας
91
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
91
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
90
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
89
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
86
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
76
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
74
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
73
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
68
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
67
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
62
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
62
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
60
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
59
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
57
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
56
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
54
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
53
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
53
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
52
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία
52
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
51
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
49
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
47
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
45
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
43
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
41
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
40
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
38
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
37
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
34
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
33
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
32
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
31
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
31
Τμήμα Φιλολογίας
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
29
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
28
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
28
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
28
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
28
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
27
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
27
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
27
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
27
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
26
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
26
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
26
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
26
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
25
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
25
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
24
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
22
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
22
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
22
Τμήμα Ιατρικής
21
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
21
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
21
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
21
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
21
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
21
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
21
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
21
Τομέας Βοτανικής
20
ΠΜΣ Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων
20
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
20
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
20
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
20
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
20
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική - Αναγεννητική
19
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
19
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
19
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
19
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
19
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
19
Τμήμα Φαρμακευτικής
18
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
18
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
18
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
18
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
18
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
18
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
17
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
17
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
17
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
17
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
16
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
16
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
16
Τμήμα Μαθηματικών
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
15
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
15
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
15
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
15
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
15
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
14
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
14
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
14
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
14
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
14
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
13
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
13
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
12
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
12
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
12
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
12
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
12
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
12
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
12
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων
12
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
12
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
12
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
ΠΜΣ Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
11
ΠΜΣ Αναπαραγωγική - Αναγεννητική Ιατρική
11
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
11
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
11
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
11
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
11
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τμήμα Νοσηλευτικής
10
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
10
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
10
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
10
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
10
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
9
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
9
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
9
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
9
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
9
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
9
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
8
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
8
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
8
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
8
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
8
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
8
Κατεύθυνση Λαογραφία
8
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
8
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
8
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
8
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
8
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
7
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
7
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
7
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
7
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
7
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
7
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
7
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
7
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
6
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
6
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
6
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
6
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
6
Κατεύθυνση Τεκτονική
6
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
6
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Eπιχειρήσεων
6
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
6
Κατεύθυνση Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο
6
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
6
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
6
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
6
Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία
6
Κατεύθυνση Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα
6
Τμήμα Οδοντιατρικής
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
5
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
5
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
5
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
5
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
5
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
5
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
5
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
5
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
5