Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002043 183 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο
Έτος έκδοσης:
1995
Bib number:
95201
Ταξιθετικός αριθμός:
349.2(4-672)EU(063) ΕΚΔΕΙ1992 ε 1995