Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό και στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002044 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό και στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο
Έτος έκδοσης:
2002
Bib number:
524775
Ταξιθετικός αριθμός:
349.3(063) EEE2000 2000