Έρευνα και πρακτική: κύρια στοιχεία επιτυχίας του LibQUAL+TM

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045079 302 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έρευνα και πρακτική: κύρια στοιχεία επιτυχίας του LibQUAL+TM
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Research and practice: key elements of success for LibQUAL+TM
Δημιουργός:
Thompson, Bruce
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοθήκες, LibQUAL+TM, αξιολόγηση
Σελίδες (από-έως):
49-64, 175-188
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Στις σελίδες 175-188 η εισήγηση είναι στα αγγλικά
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.