Λανάρια (μεγάλα)

Αντικείμενο uoadl:110426 359 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
435
Ονομασία:
Λανάρια (μεγάλα)
Ημερομηνία καταγραφής:
19710101
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό:
Κάμπος
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Αικατερίνη Μοσχολέα
Υλικό:
Μέταλλο
Ξύλο
Είδος:
Εργαλείο χειροτεχνίας
Περιγραφή:
Είδος μεγάλης μεταλλικής βούρτσας ή χτενιού για το ξάσιμο του μαλλιού.
Χρήση αντικειμένου:
Χρησιμοποιώντας δύο λανάρια και δουλεύοντας με αντίθετες κινήσεις καθαρίζονται από υπολείμματα, ξεμπλέκονται και παραλληλίζονται οι ίνες του μαλλιού, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για γνέσιμο. Υπήρχαν δύο ειδών λανάρια, τα μικρά και μεγάλα. Με τα μεγάλα ξεμπέρδευαν το μαλλί και κατόπιν το μαλάκωναν με τα μικρά.
Λέξεις-κλειδιά:
Χερόχτενα
Χειρόκτενα

1


2


3