Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118393 839 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1038α
Ονομασία:
Ποδιά
Ημερομηνία καταγραφής:
19790101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
3.000 δρχ.
Υλικό:
Ύφασμα

1