Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122603 229 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
664.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
45 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Βιομηχανική Πίστη, μετοχές, αγορά, Τελωνείο Πειραιώς, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), έκτυπα, εκμαγεία, εργαλεία, πήλινα αγάλματα, κέραμοι, Σιναία Ακαδημία (Ακαδημία Αθηνών), Τεργέστη, υδροδότηση, προβλήματα, Δ. Δογαρόπουλος, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, εργασίες, έπιπλα, κατασκευές, Ζωολογικό Μουσείο, ταρίχευση, διάσαξη, θέρμανση, οικία Μανούσου, αιτήματα, φωταεριόμετρο, Πανεπιστήμιο, πλατεία, δέντρα, φωτισμός, κηπουρός, φυτά, αγορές, Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως, κατάθεση, Κ. Μαρινάκης, Πανεπιστήμιο, οικία, ενοίκιο, Ανατομείο, Χημείο, σχεδιαγράμματα, κατόψεις, οικόπεδα, σχέδιο, απόσπασμα, Αθήνα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.