Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:123383 415 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με μισθώσεις – εισπράξεις και επιτάξεις ακινήτων του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
549.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
100 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μισθώσεις
Επιτάξεις
Ενοίκια
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, προμήθειες, μισθώσεις, οικόπεδα, οικίες
Αιτήσεις, ιδιώτες, έμποροι, εργολάβοι
Αστυνομική Διεύθυνσις Αθηνών
Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, επισκευές, ενοίκια
Κωνσταντίνος Σάββας, Εργαστήριον Υγιεινής και Μικροβιολογίας
Μενέλαος Σακορράφος, Αστυκλινική

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100