Θεωρητικές συγγραφές Κυρίλλου Μαρμαρινού και Ιωάννου Πλουσιαδηνού

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126538 227 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές συγγραφές Κυρίλλου Μαρμαρινού και Ιωάννου Πλουσιαδηνού
Μελουργός:
Κύριλλος Τήνου ο Μαρμαρηνός, Ιωάννης Πλουσιαδηνός
Αιώνας:
ΙΗ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,3Χ11 / 12,5Χ7
Αριθμός φύλλων:
Α'-Β'+1-54-α'-γ'
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος αρκετά καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με διακοσμητικό χαρτί. Οι γωνίες και η ράχη φέρουν δερμάτινο κάλυμμα χρώματος καστανού. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Δύο παράφυλλα στο εμπροσθόφυλλο και τρία στο οπισθόφυλλο.
Σημειώσεις:
Στο φύλλο Β΄ ιδιόχειρο σημείωμα του Κ. Ψάχου: "Ιδιόχειρον / Κυρίλλου Ἀρχιερέως Τήνου / του Μαρμαρινού / Ψ. / πολύτιμον"
Αριθμός τεκμηρίου:
123 / 270

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60