Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126853 1206 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία
Μελουργός:
Πέτρος Μπερεκέτης, Κλήμης ιερομόναχος, Γεώργιος Ραιδεστηνός, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Μανουήλ Αγαλλιανός, Ιωάννης Κουκουζέλης, Αντώνιος ιερεύς, Ιωάννης Γλυκύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Συμεών Ψηρίτζης, Ιωάννης Λάσκαρης, Αρσένιος ο μικρός, Ξένος Κορώνης, Γρηγόριος Μπούνης, Ιωάννης Κλαδάς
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
23Χ17,2 / 17Χ10,5
Αριθμός φύλλων:
Α'+1-126+α'
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος καλή. Ενιαχού στις ώες κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με βυσσινόχροο δέρμα. Στις δύο όψεις εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα πλαίσια. Στο κέντρο του εσωτερικού πλαισίου μικρή ρομβοειδής σφραγίδα άνθους. Στη ράχη διακρίνονται τα νεύρα και μία σφραγίδα όμοια με αυτές των καλυμμάτων. Κεφαλάρια από κυανή και κίτρινη μεταξωτή κλωστή. Στο εσωτερικό των σταχωμάτων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου. Τετράδια 31, 4φυλλα αριθμημένα από τον γραφέα στο κέντρο της κάτω ώας του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου.
Αριθμός τεκμηρίου:
155 / 295

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128