Ανάπτυξη εφαρμογών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, βασισμένων στην προσομοίωση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305653 382 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-03
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Δημήτριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευάγγελος Γεωργίου Καθηγητής, Παντελής Καραϊσκος, Παναγιώτης Παπαγιάννης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, βασισμένων στην προσομοίωση.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Development of asynchronous educational applications in Nuclear Medicine, based on simulation.
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με ελεύθερη
πρόσβαση, η οποία αναλύει τις βασικές αρχές της ιατρικής απεικόνισης στην
Πυρηνική ιατρική και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εφαρμόσει και να
παραμετροποιήσει τις βασικότερες μεθόδους ανασύστασης και επεξεργασίας της
τομογραφικής εικόνας. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας εμπλουτίστηκε
με εικόνες, γραφικά και εκπαιδευτικές εφαρμογές προσομοίωσης της τομογραφικής
απεικόνισης. Η διαδραστικότητα της πλατφόρμας στηρίζεται στην εφαρμογή .ΝΕΤ
μεθόδων, οι οποίες διαχειρίζονται προσαρμοσμένες υπολογιστικές ρουτίνες Matlab
μέσω κώδικα C#. Διάφορες πληροφορίες, όπως το προφίλ και η πρόοδος του χρήστη,
αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και ανακτώνται μέσω αιτημάτων SQL.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα αναδεικνύει τις αρχές του πρωτοκόλλου DICOM, τη μέθοδο
σχηματισμού των προβολών και του ημιτονογράμματος του απεικονιζόμενου
αντικειμένου, τις αρχές ανασύστασης της τομογραφικής εικόνας από τις προβολές,
τον αλγόριθμο φιλτραρισμένης οπισθοπροβολής (FBP), τις επαναληπτικές μεθόδους
ανασύστασης και την επεξεργασία της ιατρικής εικόνας στο πεδίο χώρου ή των
συχνοτήτων. Οι αλγόριθμοι ανασύστασης και βελτιστοποίησης της τομογραφικής
εικόνας εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης να μεταβάλλει ορισμένες
παραμέτρους και να αντιληφθεί την επίδραση των παραμέτρων αυτών στην ποιότητα
της τελικής εικόνας.
Για να εκτιμηθεί η εκπαιδευτική αξία των εκπαιδευτικών εφαρμογών,
πραγματοποιήθηκε μία προοπτική μελέτη με τη συμμετοχή 115 φοιτητών. Οι
συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο πριν και μετά την
αλληλεπίδρασή τους με την εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, όλοι οι
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη δομή, το περιεχόμενο και τη
διαδραστικότητα των εφαρμογών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκπαιδευτική
πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εκπαίδευσης, ως συμπλήρωμα και όχι
υποκατάστατο, του καθιερωμένου συστήματος ιατρικής εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Πυρηνική ιατρική, Ανασύσταση εικόνας, Φίλτρα, Προσομοίωση, Εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
233
Αριθμός σελίδων:
180

document.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.