Επίδραση του λιθίου στη συμπεριφορά πειραματοζώων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306273 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κυριαζή Θεοδώρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χ.Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Α.Μαΐλλης, Αναπλ. Καθηγητής, Ε.Τσάλτα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση του λιθίου στη συμπεριφορά πειραματοζώων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της χρόνιας χορήγησης του
λιθίου, ενός φαρμάκου με μακρόχρονη κλινική χρήση στην ψυχιατρική, σε
συγκεκριμένες παραμέτρους της συμπεριφοράς των επιμύων, όπως η μάθηση και η
μνήμη. Με τη χρήση του πειραματικού μοντέλου της υποχρεωτικής εναλλαγής
κατεύθυνσης στο λαβύρινθο-Τ διαπιστώθηκε ότι, η χρόνια χορήγηση λιθίου επέδρασε
ενισχυτικά στην βραχείας διάρκειας μνήμη εργασίας, όταν αυτή λειτουργούσε σε
υψηλά έως οριακά για την αποτελεσματικότητά της επίπεδα, ενώ παράλληλα η μάθηση
και η μνήμη αναφοράς παρέμειναν ανεπηρέαστες. Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και τα
ευρήματα από τα πειράματα της παθητικής αποφυγής στο διπλό κλωβό Shuttle, όπου
παρατηρήθηκε σημαντική τάση ενίσχυσης της μακρόχρονης διατήρησης και ανάκλησης
απωθητικών συνειρμών από το λίθιο. Οι δοκιμασίες της κάμψης της ουράς και της
θερμής πλάκας, έδειξαν ότι το λίθιο δεν επιδρά στην αλγοδεκτικότητα. Με το
πειραματικό μοντέλο της λανθάνουσας αναστολής και της οροεξαρτημένης
συναισθηματικής αντίδρασης στον κλωβό Skinner, διαπιστώθηκε ότι το λίθιο δεν
επέδρασε στη λειτουργία της επιλεκτικής προσοχής ούτε στα επίπεδα άγχους των
επιμύων. Άρα, η καταγραφόμενη ενίσχυση της μνήμης των επιμύων φαίνεται να είναι
πρωτογενής. Από τα πειράματα της εργασίας προκύπτει ότι, οι πρόσφατα
τεκμηριωμένες νευροπροστατευτικές και νευροτροφικές ιδιότητες του λιθίου στο
κυτταρικό επίπεδο, είναι δυνατόν να εκφράζονται και λειτουργικά, σε επίπεδο
συμπεριφοράς των πειραματοζώων.
Λέξεις-κλειδιά:
Λίθιο, Μνήμη εργασίας, Λανθάνουσα αναστολή, Παθητική αποφυγή, Λαβύρινθος-Τ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
1058
Αριθμός σελίδων:
239

document.pdf
198 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.