Η σημασία της έκφρασης του RCAS1 στον καρκίνο του πνεύμονα.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306690 279 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-20
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Τσουκαλάς Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Ιστολογίας Εμβρυολογίας Χρήστος Κίττας, Καθηγητής Ανατομικής Ιστολογίας Εμβρυολογίας Ευάγγελος Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Σταμάτιος Θεοχάρης.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σημασία της έκφρασης του RCAS1 στον καρκίνο του πνεύμονα.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The significance of RCAS1's expression in lung cancer.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα υγείας
εξαιτίας της επίπτωσης και της θνητότητάς του. Το RCAS1 (Receptor-binding
Cancer Antigen expressed on SiSo cells) είναι πρωτεΐνη η οποία εκφράζεται σε
διάφορους τύπους νεοπλασμάτων και πιθανολογείται ότι παίζει ρόλο στην
ανοσοδιαφυγή των καρκινικών κυττάρων.
Σκοπός: Να μελετηθεί και να αξιολογηθεί η κλινική σημασία της έκφρασης της
πρωτεΐνης RCAS1 σε μη μικροκυτταρικά νεοπλάσματα του πνεύμονα.
Υλικό και Μέθοδοι: Δημιουργήθηκαν ιστικές μικροσυστοιχίες (Tissue MicroArrays)
από τα ιστικά δείγματά των όγκων 112 ασθενών με πρωτοπαθές μη μικροκυτταρικό
καρκίνο πνεύμονα. Ακολούθησε ανοσοϊστοχημική μελέτη του RCAS1, του δείκτη
κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 και του δείκτη CD3. Η ανάλυση και επεξεργασία
των εικόνων (image analysis) έγινε με ειδικό πρόγραμμα (software). Η ανάλυση
των συσχετίσεων μεταξύ της έκφρασης του RCAS1, του Ki-67 και του CD3 με τις
διάφορες κλινικοπαθολογικές παραμέτρους έγινε θεωρώντας βαθμό στατιστικής
σημαντικότητας p-value=0.05.
Αποτελέσματα: Η έκφρασή του RCAS1 ήταν μεγαλύτερη στους grade III όγκους,
ανεξάρτητα από τον ιστολογικό τύπο και στα αδενοκαρκινώματα με λεμφαγγειακή
διήθηση. Βρέθηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ του RCAS1 και του Ki-67. Επιπλέον,
αποδείχθηκε η ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ του RCAS1 και του Ki-67 με τη
συνολική επιβίωση των ασθενών και ειδικότερα ασθενείς με υπερέκφραση του RCAS1
ή του Ki-67 είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη επιβίωση. Βρέθηκε επίσης
έντονη αρνητική συσχέτιση μεταξύ του RCAS1 και του ποσοστού των CD3(+) Τ-
λεμφοκυττάρων εντός του όγκου. Τέλος, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του
ποσοστού των CD3(+) Τ-λεμφοκυττάρων εντός του όγκου και της συνολικής επιβίωσης
των ασθενών
Συμπεράσματα: Το RCAS1 πιθανότατα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας χρήσιμος
ανοσοϊστοχημικός προγνωστικός δείκτης της επιθετικότητας του όγκου και της
άσχημης πρόγνωσης των ασθενών με NSCLC.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος πνεύμονα, RCAS1, Βιοδείκτης, Ανοσοδιαφυγή, Πρόγνωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
258
Αριθμός σελίδων:
196