Μελέτη της πρώιμης ανάκαμψης μετά από μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307293 291 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-19
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γεωργαντάς Ανδρέας
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Σεραφείμ Νανάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της πρώιμης ανάκαμψης μετά από μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Early recovery after cardiopulmonary exercise in patients with chronic heart failure
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση της αναπνευστικών
παραμέτρων της πρώιμης ανάκαμψης, μετά από μέγιστη καρδιαναπνευστική δοκιμασία
κοπώσεως (ΚΑΔΚ) σε σχέση με τη βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και στη
συνέχεια να αξιολογηθούν οι πιθανές θετικές επιδράσεις ενός τριμήνου
προγράμματος αποκατάστασης αερόβιας άσκησης, διαλειμματικού τύπου με ή χωρίς
την προσθήκη μυϊκής ενδυνάμωσης σε αναπνευστικές παραμέτρους της πρώιμη
ανάκαμψη.
Συμπερασματικά η κινητική της αποβολής του CO2 (VCO2) και του κατά λεπτό
αερισμού (VE), στην πρώιμη ανάκαμψη είναι επηρεασμένη στην καρδιακή ανεπάρκεια
και ο βαθμός αυτής του επηρεασμού είναι ανάλογος της βαρύτητας της νόσου, όπως
αυτή εκφράζεται από το VO2 peak και την κλίση του VE/VCO2 .
Επίσης ένα τρίμηνο επιβλεπόμενο πρόγραμμα αποκατάστασης με διαλειμματικού
τύπου αερόβια άσκηση, με την προσθήκη μυϊκής ενδυνάμωσης, μπορεί να βελτιώσει
την κινητική των αναπνευστικών παραμέτρων (όπως VCO2 , VE και αναπνευστική
συχνότητας-RR) στην πρώιμη ανάκαμψη
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώιμη ανάκαμψη, Καρδιακή ανεπάρκεια, Συνδυασμένη με μυϊκή ενδυνάμωση διαλλειμματικού τύπου άσκηση, Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως, Αναπνευστικές παράμετροι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13,133,135,136
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
172
Αριθμός σελίδων:
140