Μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων και της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών που γεννήθηκαν μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307410 483 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-08
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σαραντάκη Αντιγόνη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γρ. Βασλαματζής (Επιβλέπων) Καθηγητής , Δ. Λουτράδης, Καθηγητής, Δ. Αναγνωστόπουλος, Αν. καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων και της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών που γεννήθηκαν μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H έρευνα αυτή μελετά τις ενδοοικογενειακές σχέσεις και την ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη παιδιών, που γεννήθηκαν μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και
συγκεκριμένα μετά από θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης(IVF). Οι
αντικειμενικοί σκοποί της μελέτης ήταν:
 Να μελετηθεί το ψυχοσυναισθηματικό προφίλ εφήβων, που γεννήθηκαν μετά
από θεραπεία (IVF) και να συγκριθεί με αντίστοιχους εφήβους αυτόματης σύλληψης
(SC). Πως βλέπουν τα παιδιά τον εαυτό τους, πως τους βλέπουν οι γονείς τους και
πως οι δάσκαλοί τους.
 Να διερευνηθεί η δυναμική της οικογένειας, που προήλθε μετά από
θεραπεία (IVF).
 Να περιγραφούν η σχέση και ο δεσμός γονέα-παιδιού, όταν αυτό βρίσκεται
στην εφηβεία και αν υπάρχουν διαφορές, λόγω του τρόπου σύλληψης του.
 Να ανιχνευθούν επίπεδα στρες, κατά την άσκησης της γονεϊκής
λειτουργίας.
 Να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν αποκαλύψει οι γονείς εφήβων IVF, το
«μυστικό» του τρόπου σύλληψης στα παιδιά τους.
 Να προταθούν μελλοντικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την προετοιμασία
των υπογόνιμων ζευγαριών που επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Πενήντα ζευγάρια, που εντάχθηκαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, με την απόκτηση
παιδιού, πρόγραμμα θεραπείας IVF, το διάστημα 1996-2000. Οι συμμετέχοντες,
συγκρίθηκαν με 50 ζευγάρια και τα παιδιά τους, που γεννήθηκαν αυτόματα,το ίδιο
χρονικό διάστημα.
Κατά τη διατριβή αυτή χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και ημι δομημένες ,
πρόσωπο - με-πρόσωπο, συνεντεύξεις με τους γονείς (IVF).Τα ευρήματα της
μελέτης υποδεικνύουν ότι, όλες οι μέσες τιμές στις βαθμολογίες των παιδιών που
γεννήθηκαν μετά από (IVF) και της ομάδας ελέγχουαυτόματης σύλληψης, βρέθηκαν
εντός των φυσιολογικών ορίων, που σημαίνει μια συνολικά ευνοϊκή συμπεριφορική
και συναισθηματική λειτουργία και στις δυο ομάδες.Τα ευρήματα αυτά,
επιβεβαιώνουν έναν όγκο ερευνητικών μελετών, σχετικά με τη συνολική θετική
προσαρμογή και λειτουργία, των οικογενειών από εξωσωματική γονιμοποίηση, κατά
την εφηβεία.
Λέξεις-κλειδιά:
Eξωσωματική γονιμοποίηση, Γονεϊκός δεσμός, Γονεϊκό στρες, Οικογενειακές σχέσεις, Εφηβεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
575
Αριθμός σελίδων:
282

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.