Το μοντέλο έκφρασης των υποδοχέων σωματοστατίνης, Kiss-1 και του υποδοχέα GPR54 στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308346 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καραβιτάκης Μάρκος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθ. Μ. Κουτσιλιέρης, Καθ. Π. Σκανδαλάκης, Αν. Καθ. Χ. Κόνσουλας, Αν. Καθ. Ε. Κοτσιφάκη, Επ. Καθ. Α. Αρμακόλας, Επ. Καθ. Κ. Μαυραγάνη, Επ. Καθ. Α. Φιλίππου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μοντέλο έκφρασης των υποδοχέων σωματοστατίνης, Kiss-1 και του υποδοχέα GPR54 στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
a
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε τα μοντέλα έκφρασης της
KISS-1, του GPR54 και των υποδοχέων της σωματοστατίνης 1-5 (SSTR 1-5) στον
καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Αναλύσαμε 46 δείγματα φυσιολογικού και
παθολογικού ουροθηλίου. Δεν προέκυψε έκφραση τόσο της Kiss 1 όσο και του
υποδοχέα της GPR54. Σχετικά με τους SSTRs, οι SSTR1 ανιχνεύθηκαν σε 24
δείγματα, οι SSTR2 σε 15 δείγματα, οι SSTR3 σε 23 δείγματα, οι SSTR4 σε 16
δείγματα και οι SSTR5 σε όλα πλην ενός. Tα ποσοστά έκφρασης του SSTR3 ήταν
μειωμένα στους παθολογικούς ιστούς (p=0.03). Διαπιστώσαμε αποκλειστική έκφραση
των SSTR5 σε 8 περιπτώσεις, συνέκφραση SSTR5 με ένα άλλο SSTR σε 8 περιπτώσεις,
συνέκφραση πέραν των 2 SSTRs σε 17 περιπτώσεις, ενώ σε μια περίπτωση δεν
παρουσιάστηκε καθόλου έκφραση των SSTRs. Μεταξύ των 8 περιπτώσεων όπου
παρουσιάστηκε συνέκφραση μεταξύ SSTR5 και ενός άλλου SSTR μόνο 3 αφορούσαν
υποτροπές ενώ δεν διαπιστώθηκε μυοδιηθητική νόσο (p=0.05). Τα αποτελέσματα αυτά
αναδεικνύουν για πρώτη φορά στην διεθνή βιβλιογραφία την έκφραση των SSTRs στην
ουροδόχο κύστη και θέτουν το βιολογικό πλαίσιο για την περαιτέρω μελέτη των
μοντέλων έκφρασης τους καθώς και της σημασία τους στον καρκίνο της ουροδόχου
κύστης.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος ουροδόχου κύστης, Κισπεπτίνη, Υποδοχείς σωματοστατίνης, Υποδοχέας GPR 54, Ουροθήλιο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
32
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
564
Αριθμός σελίδων:
236