Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός΄ Επιδράσεις του προγράμματος αποκατάστασης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308422 278 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-21
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τζάνης Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Νανάς, Μαρία Αναστασίου Νανά, Εμμανουήλ Αγαπητός, Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, Χριστίνα Ρούτση, Δέσποινα Σανούδου, Αναστάσιος Φιλίππου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός΄ Επιδράσεις του προγράμματος αποκατάστασης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Chronic heart failure and skeletal muscle myopathy' Effects of excercise training
Περίληψη:
Εισαγωγή: Στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ) παρουσιάζονται διαταραχές των
σκελετικών μυών. Υποθέσαμε πως η περιφερική μυοπάθεια ασθενών με ΧΚΑ θα
μπορούσε να αναστραφεί.
Υλικό και Μέθοδοι: Οκτώ ασθενείς με ΧΚΑ υπεβλήθησαν σε καρδιοαναπνευστική
δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) και εκτίμηση των αναπνευστικών μυών στο 1ο, 3ο, και 6ο
μήνα μετά από τοποθέτηση αντλίας υποβοήθησης αριστεράς κοιλίας (ΑΥΑΚ). Επίσης
13 ασθενείς με ΧΚΑ συμμετείχαν σε 3μηνο πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι ασθενείς
υπεβλήθησαν σε ΚΑΔΚ και βιοψία του τετρακέφαλου μηριαίου πριν και μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
Αποτελέσματα: Η ισχύς των αναπνευστικών μυών και η αερόβια ικανότητα αυξήθηκε
μετά την εμφύτευση. Στους ασθενείς, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
αποκατάστασης, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Το
εμβαδό εγκάρσιας διατομής των μυϊκών ινών αυξήθηκε κατά 10%. Oι ίνες τύπου Ι
αυξήθηκαν από 42±10 σε 51±7% (p<0,001) και τα τριχοειδή ανά μυϊκή ίνα κατά 24%
(p=0,005). Η έκφραση των ισομορφών του ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα-1
(IGF-1), δηλ., IGF-1Ea, IGF-1Eb και IGF-1Ec αυξήθηκε μετά το πρόγραμμα άσκησης.
H αύξηση της εγκάρσιας διατομής των μυϊκών ινών συσχετίστηκε με την αύξηση της
έκφρασης των ισομορφών IGF-1Eα (r=0,62, p=0,02) και IGF-1Εb (r=0,65, p=0,02).
Συμπεράσματα: Η ΑΥΑΚ προκαλεί βελτίωση της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών.
Η διαλειμματική άσκηση αναστρέφει τη περιφερική μυοπάθεια στη ΧΚΑ.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπάρκεια, Μυοπάθεια, Άσκηση, Συσκευή υποβοήθησης αριστερής κοιλίας, Ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας 1
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
157
Αριθμός σελίδων:
175