Λαρυγγοσκόπια Macintosh και Airtraq. Χρόνος διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων για την επίτευξη της διασωλήνωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312337 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-03
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παππά Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Νικολέττα Ιακωβίδου , Επιβλέπων κ. Λίλα Παπαδημητρίου ,κ. Θεόδωρος Ξάνθος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαρυγγοσκόπια Macintosh και Airtraq. Χρόνος διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων για την επίτευξη της διασωλήνωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της
λειτουργίας της αναπνοής η της κυκλοφορίας η και των δυο, με αποτέλεσμα την
ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 700.000 ανακοπές συμβαίνουν το χρόνο στην Ευρώπη. Η
επιβίωση αυτών μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο δεν ξεπερνά το 10.8%. η
επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής εξαρτάται από την άμεση αναγνώριση και
αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Η αναγνώριση της πολλές φορές καθυστέρει
και μέσα σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, το 2010, παρουσίασε τις κατευθυντήριες
οδηγίες για την καρδιακή ανακοπή. Με βάση τις οδηγίες αυτές η διακοπή των
θωρακικών συμπιέσεων στα θύματα ανακοπής πρέπει να διαρκεί όσο το δυνατόν
λιγότερο. Ο ρυθμός των θωρακικών συμπιέσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 100-120
min. Για την εξασφάλιση του αεραγωγού, μόνο μικρή παύση των συμπιέσεων
συνιστάται. Ταχεία διασωλήνωση της τραχείας θα πρέπει να εκτελείται άμεσα. Η
διασωλήνωση της τραχείας αποτελεί χρυσό πρότυπο στην εξασφάλιση του αεραγωγού.
Στις συνθήκες καρδιακής ανακοπής δεν βρίσκονται πάντα γιατροί ειδικοί στη
διαχείριση του αεραγωγού. η διασωλήνωση μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιηθεί
από μη ειδικούς γιατρούς. Αντίπαλος μας όμως στην καρδιακή ανακοπή είναι ο
χρόνος. Η διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων, για την επίτευξη της διασωλήνωσης,
πρέπει να είναι ελάχιστη. Οι μεγάλες παύσεις στις θωρακικές συμπιέσεις μειώνουν
την πίεση πλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων.
Εμείς αποφασίσαμε να μελετήσουμε το χρόνο που απαιτείται για τη διακοπή των
θωρακικών συμπιέσεων σε θύμα ανακοπής, κατά τη διασωλήνωση της τραχείας από μη
ειδικούς. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το κλασσικό λαρυγγοσκόπιο
Macintoch και το νεότερο λαρυγγοσκόπιο Airtraq. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε
πρόπλασμα.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το λαρυγγοσκόπιο
Airtraq είναι μια πιο εύκολη συσκευή στα χέρια των μη ειδικών για διασωλήνωση
της τραχείας. Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι το ποσοστό επιτυχούς
διασωλήνωσης είναι μεγαλύτερο με το λαρυγγοσκόπιο Airtraq, αλλά και ο χρόνος
διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων κατά τη διάρκεια ανάνηψης σε θύμα καρδιακής
ανακοπής είναι μικρότερος. Απαιτείται όμως συνεχής εκπαίδευση και εξοικείωση
των γιατρών με τη συσκευή.
Ο βασικός περιορισμός της μελέτης μας είναι ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε
πρόπλασμα. Ηθικοί λόγοι εμπόδισαν την πραγματοποίηση της μελέτης σε θύματα
καρδιακής ανακοπής.
Λέξεις-κλειδιά:
Λαρυγγοσκόπιο, Καρδιακή ανακοπή, Θωρακικές συμπιέσεις, Διασωλήνωση, Διακοπή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
51

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.